Decyzje dyscyplnarne

Zawodnik NIEWIADOMSKI Kacper (Ohra) zostaje ukarany karą jednego meczu pauzy za czwartą ŻK w sezonie.

Kara obowiązuję od dnia 27 maja 2019 r.

Komisja Lotto Ligi Obudź Nadzieję