Decyzje dyscyplinarne

Zawodnik ĆWIAŁKOWSKI Łukasz (Wolontariat Gdańsk Team) zostaje ukarany karą jednego meczu pauzy za czerwoną kartkę.

Zawodnik SZEPTYCKI Arkadiusz (Ohra) zostaje ukarany karą trzech meczów pauzy za czerwoną kartkę.

Kara obowiązuję od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Komisja Ligi Obudź Nadzieję