Ostatnie miejsce

Zostało ostatnie wolne miejsce w wiosenny rozgrywkach Lotto Ligi Obudź Nadzieję w sezonie Wiosna ’20.

Kontakt i zgłoszenia przyjmujemy drogą mejlową pod adresem liga.obudznadzieje@gmail.com

ZAPISY DO DNIA 29 LUTEGO 2020 ROKU!!!

Na dzień 18 lutego 2020 roku udział w rozgrywkach potwierdziły

Łączy nas Gdańsk

Zjednoczeni

Mierzej Team

Alfa FoxArming

Poraszka 97

Re-Forma Fizjoterapia

Św. Wojciech

FC Adrenalin

Gazicho

FC Chełm

Pierwsza kolejka planowana jest na dzień 15 marca 2020 roku.