Decyzje dyscyplinarne

Zawodnik ZBOROWSKI Robert (FC w Pompę) zostaje ukarany karą trzech meczy pauzy za czerwoną kartkę. Kara obowiązuję od dnia 24 kwietnia 2018 r

Komisja Ligi Obudź Nadzieję