Kary dyscyplinarne

Zawodnik Ashot Travedryan (FC Concretes) zostaje ukarany karą jednego meczu pauzy za 4-ŻK. Kara obowiązuję od dnia 13 listopada 2017 r

Komisja Ligi Obudź Nadzieję