Składy drużyn

Kapitanów/Opiekunów drużyn bardzo proszę do dnia 23 września 2017 r. o zweryfikowanie składów swoich drużyn. Po tym terminie nie będzie można dokonywać żadnych zmian zgłoszonych składach

Z poważaniem

Komisja Ligi Obudź Nadzieję